Indien u patiënt bent Tandartsenpraktijk Jesse, mag u het volgende van ons verwachten:

  • Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de professionele standaard. Wij voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen, onder meer op het gebied van infectiepreventie, inrichting van praktijken, scholing van medewerkers en stralingsrichtlijnen van röntgen apparatuur.
  • Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan €150 bedragen krijgt u in principe van uw tandarts een begroting en behandelplan. Indien tijdens de behandeling blijkt dat de begroting met meer dan 20% overschreden wordt, dan wordt u hiervan, waar mogelijk, op de hoogte gesteld.
  • Tandheelkunde is en blijft een ambachtelijk beroep. We hebben te maken met unieke patiënten. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
  • Van u verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en geen wijzigingen in het werkstuk door derden. Wij maken u erop attent dat u ten alle tijden zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw gebit. Wij versturen geen afsprakenkaarten. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid afspraken te maken voor controle door de tandarts en/of mondhygiënist.
  • Indien u van mening bent dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem in alle redelijkheid op te lossen. In eerste instantie vragen wij u in gesprek te komen met uw eigen behandelaar. Per individueel geval zal bekeken worden of er sprake is geweest van een niet deugdelijke behandeling.
  • Mocht u er met uw eigen behandelaar niet uitkomen zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT).
  • Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.

* Voor implantologie gelden andere regels op het gebied van garantie. Afspraken hierover zijn opgenomen in het informed consent dat getekend wordt voorafgaand aan uw behandeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw implantoloog dhr. J. Huigen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Via de onderstaande knoppen kunt u zich als nieuwe patiënt inschrijven
bij onze praktijk of direct een afspraak maken.